update 14-11-01


Ontwerp : Het Museum

Het Museum

De leerlingen beginnen een museum met schilderijen. Ze verdiepen zich in stromingen in de schilderkunst, bepalen welke schilders in hun museum mogen hangen en maken een goed gedocumenteerde catalogus. Ook proberen ze verschillende schildertechnieken zelf uit. Bij de feestelijke opening krijgen de eerste bezoekers een deskundige rondleiding.

uitvoering in de praktijk
scenario

Uitgevoerd door:

Ineke Boshove
Jaap Scheper

Bovenbouw

OBS 't Veurlaand
Ansen

OBS 't Echtenest
Echten

Ineke Boshove

Jaap Scheper

Ineke:
'We hadden veel publiek bij de opening, en alle reacties waren heel positief!'

Jaap:
'Het hele dorp toonde enorm veel belangstelling bij de presentatie.'


nieuwsflitsen | basisonderwijs | voortgezet onderwijs | titels en ideeën | literatuur | scholing