Henk vertelt een van de reisverhalen van de wereldreiziger.


Korte beschrijving
De wereldreiziger reist in zijn bus heel de wereld rond. Hij is al in heel veel landen geweest. Daar maakt hij altijd de mooiste foto\’s van mensen die aan het werk zijn. Interessant eigenlijk hoeveel werk het is om bijvoorbeeld thee te maken. Hoe zou dat met andere producten gaan?

Bestemd voor groep:
7, 8

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Nederlands / Schriftelijk taalonderwijs:
De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur. De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

Orientatie op jezelf en de wereld / Mens en samenleving:
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit
respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Orientatie op jezelf en de wereld / Ruimte:
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid worden/ werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

Pedagogische thema’s:

Inleven in een ander. nadenken over mensenrechten. verbinding maken met omgeving. zorgen voor een ander. zorgen voor je omgeving.

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.