De poster over het oog wordt uitgelegd en daarna opgehangen in de gang van het ziekenhuis.


Korte beschrijving
In de buurt is helemaal geen ziekenhuis speciaal voor kinderen. Daarom gaan de kinderen er een maken. Wanneer het ziekenhuis klaar is komen de patientjes. Enkele kinderen komen alleen voor controle, maar er is ook een aantal kinderen behoorlijk ziek. De kinderen bestuderen het menselijk lichaam en duiken in de problemen en klachten van de patientjes. Dat levert prachtige momenten op.

Bestemd voor groep:
6, 7, 8

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Nederlands / Mondeling taalonderwijs:
De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Nederlands / Schriftelijk taalonderwijs:
De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale. De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren,instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.

Orientatie op jezelf en de wereld / Mens en samenleving:
De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

Orientatie op jezelf en de wereld / Natuur en techniek:
De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Pedagogische thema’s:

Eigen problematiek bespreken. inleven in een ander. interesse in (oude) beroepen.
saamhorigheidsgevoel. zorgen voor jezelf

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.