Hoog tijd om het brood in de oven te doen.


Korte beschrijving
De kinderen maken een bakker en richten voor hem een echte bakkerij en winkel in. Daar helpen ze klanten en verkopen ze brood en koekjes die ze zelf hebben gebakken.

Bestemd voor groep:
1, 2, 3, 4

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Nederlands / Mondeling taalonderwijs:
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Orientatie op jezelf en de wereld / Mens en samenleving:
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

Orientatie op jezelf en de wereld / Natuur en techniek:
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen

Pedagogische thema’s:

Interesse in (oude) beroepen. samen koken/ bakken

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.