Voordat de winkel officieel geopend wordt, blijft alles geheim en is de winkel alleen toegankelijk voor personeel.


Korte beschrijving
De kinderen besluiten een eigen dierenwinkel op te zetten. Daarvoor moeten ze natuurlijk hard aan het werk. Ze geven de winkel een naam, een logo en natuurlijk moeten er in de winkel ook dieren te koop zijn. Bij de opening van de winkel is het een drukte van belang. Alle klanten willen wel zo’n lief dier mee daar huis!!

Bestemd voor groep:
3, 4, 5, 6

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Nederlands / Schriftelijk taalonderwijs:
De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.

Orientatie op jezelf en de wereld / Natuur en techniek:
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Rekenen/wiskunde / Meten en meetkunde:
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht,
snelheid en temperatuur.

Pedagogische thema’s:

Respect voor dieren

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.