De kinderen zijn ziek. Wat moet de dokter doen? Er wordt druk geoefend.


Korte beschrijving
De kinderen hebben een knuffeldokter in de klas. De knuffeldokter heeft veel zieke patientjes. Op een dag besluit de dokter dat hij wel echte mensen beter wil gaan maken. Kunnen de kinderen hem daarbij helpen?

Bestemd voor groep:
1, 2, 3, 4

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Orientatie op jezelf en de wereld / Mens en samenleving:
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

Orientatie op jezelf en de wereld / Natuur en techniek:
De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.


Pedagogische thema’s:

Eigen problematiek bespreken. inleven in een ander. interesse in (oude) beroepen. zorgen voor jezelf.

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.