De huizen en de bewoners zijn gemaakt. Hier is de Schoolstraat


Korte beschrijving
De Schoolstraat is een gezellige straat met leuke mensen. Op nummer 6 komen nieuwe buurtjes. Ze praten niet of nauwelijks Nederlands en snappen niets van het afvalbeleid in Nederland. De kinderen besluiten hen te gaan helpen!

Bestemd voor groep:
4, 5, 6, 7, 8

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Nederlands / Schriftelijk taalonderwijs:
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur. De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

Nederlands / Taalbeschouwing:
De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

Orientatie op jezelf en de wereld / Mens en samenleving:
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Pedagogische thema’s:

Inleven in een ander. zorgen voor je omgeving.

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.

Plus een apart bestand: kaartjes met mogelijke problemen in de straat