De technoclub heeft al een hoop apparaten onderzocht.


Korte beschrijving
Een groepje kinderen heeft in een schuurtje een eigen technoclub. Daar onderzoeken ze met veel plezier allerlei apparaten. Als de gemeente het schuurtje wil slopen openen ze een proefjesparadijs.

Bestemd voor groep:
5, 6, 7, 8

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Nederlands / Mondeling taalonderwijs:
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van
informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Nederlands / Schriftelijk taalonderwijs:
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Orientatie op jezelf en de wereld / Mens en samenleving:
De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Orientatie op jezelf en de wereld / Natuur en techniek:
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, electriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Pedagogische thema’s:

Plezier in techniek. saamhorigheidsgevoel.

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.