De kleine muisjes spelen graag in de mooie speelstad.


Korte beschrijving
Floor en Lars hebben twee muizen. Die krijgen vijf kleintjes! De kleine muisjes willen graag spelen, en Floor en Lars bouwen een heuse speelstad voor hen.

Bestemd voor groep:
1, 2, 3, 4

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Kunstzinnige orientatie:
De leerlingen leren beelden, taal, muziek,
spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Nederlands / Mondeling taalonderwijs:
De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Orientatie op jezelf en de wereld / Natuur en techniek:
De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Orientatie op jezelf en de wereld / Ruimte:
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing.

Pedagogische thema’s:

Inleven in een ander. plezier in techniek. saamhorigheidsgevoel. zorgen voor een ander.

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.