De twee stoere vrienden van Floris. Jeroen en Martijn zitten een klas hoger dan Floris. Ze lopen altijd samen naar school.


Korte beschrijving
Floris is een verlegen jongen die erg veel van vogels houdt. Hij woont op een waddeneiland. Daar heeft hij twee goede vrienden. Floris is veel buiten en houdt ook een boek bij waarin hij alle gegeven over de vogels van het eiland noteert. Hij heeft het op het eiland erg naar zijn zin! Maar dan krijgt zijn moeder een nieuwe baan en moeten ze verhuizen naar de stad. Floris ziet er best tegenop. Hoe moet hij nu weer nieuwe vrienden maken?

Bestemd voor groep:
4, 5, 6, 7, 8

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Orientatie op jezelf en de wereld / Natuur en techniek:
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Orientatie op jezelf en de wereld / Ruimte:
De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

Pedagogische thema’s:

Eigen problematiek bespreken. inleven in een ander.
saamhorigheidsgevoel.

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.