De klant wil uitleg en informatie.


Korte beschrijving
De kinderen van midden- of bovenbouw zetten een reisbureau op. In dit geval een reisbureau gespecialiseerd in Nederland, maar dat kan natuurlijk ook Europa of de wereld zijn. Spelenderwijs leren ze topografie en atlasgebruik. Nooit gedacht dat aardrijkskunde zo leuk kon zijn!

Bestemd voor groep:
5, 6, 7, 8

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Orientatie op jezelf en de wereld / Ruimte:
De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld. Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken.

Rekenen/wiskunde / Meten en meetkunde:
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

Pedagogische thema’s:

Verbinding maken met omgeving.

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.