Veel vragen over alcohol waar de medewerkers antwoorden op gaan zoeken.


Korte beschrijving
De kinderen beginnen een voorlichtingsbureau dat voorlichting geeft over alcohol (en/of roken, drugs) of seksualiteit. Zo worden ze zonder gene of moraliseren deskundig op het gebied van preventie.

Bestemd voor groep:
6, 7, 8

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Nederlands / Mondeling taalonderwijs:
De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Nederlands / Schriftelijk taalonderwijs:
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur. De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

Orientatie op jezelf en de wereld / Mens en samenleving:
De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

Pedagogische thema’s:

Eigen problematiek bespreken. gevoelens uiten. inleven in een ander. omgaan met groepsdruk. ontwikkelen van eigen identiteit. saamhorigheidsgevoel. zelfreflectie. zorgen voor jezelf.

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.

Plus enkele uitwerkingen in aparte documenten.