De kinderen gaan op zoek naar bodemdiertjes in de schoolomgeving.


Korte beschrijving
Jan en Olga zijn twee leuke kinderen. Ze kennen elkaar uit de straat en spelen ontzettend vaak buiten. Ze zitten vaak op hun lievelingsplekje. Daar gaan ze altijd op onderzoek uit. Ze nemen altijd van alles mee naar huis; bloemetjes, kleine beestjes……..

Bestemd voor groep:
2, 3, 4

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Nederlands / Schriftelijk taalonderwijs:
De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

Orientatie op jezelf en de wereld / Mens en samenleving:
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Orientatie op jezelf en de wereld / Natuur en techniek:
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Pedagogische thema’s:

Inleven in een ander. respect voor dieren. verbinding maken met omgeving. zorgen voor je omgeving.

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.