Jelle besluit in plaats van stillevens stadsbeelden te gaan schilderen.


Korte beschrijving
Jelle is schilder en op zoek naar atelierruimte. De kinderen helpen hem daarbij. Wanneer hij een eigen atelier heeft komen er allemaal nieuwe uitdagingen op zijn pad. Jelle grijpt zijn kans!

Bestemd voor groep:
4, 5, 6, 7

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Kunstzinnige orientatie:
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Nederlands / Mondeling taalonderwijs:
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren

Pedagogische thema’s:

Inleven in een ander. kritisch kijken naar kunstvoorwerpen. schoonheid ervaren.

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.