Het kamertje van Josje, gemaakt in een doos. In het midden van haar kamertje, achter de tafel, zie je haar klerenkastje.


Korte beschrijving
Josje is een meisje van een jaar of vijf. Ze is een eigenzinnig meisje met een sterk eigen willetje. Ze houdt erg van schilderen. Ze stopt veel gevoelens in haar tekeningen.

Bestemd voor groep:
1, 2, 3, 4, 5

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Kunstzinnige orientatie:
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Nederlands / Mondeling taalonderwijs:
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Pedagogische thema’s:

Gevoelens uiten. inleven in een ander. kritisch kijken naar kunstvoorwerpen

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.