Emma laat trots het huisje zien van Pollebop


Korte beschrijving
Op een dag ligt er een klein kaboutertje in de klas. Meester Bart vraagt zich af hoe het kaboutertje heet en waar hij vandaan komt. De kinderen maken een mooi huis voor kabouter Pollebop. De volgende dag ligt er een zandloper in het huis van Kaboutertje. Pollebop vraagt zich af wat het is en wat je er mee kan doen. De kinderen weten er wel raad mee. Een ontwerp over tijd meten en klok kijken. De kinderen krijgen er niet genoeg van!

Bestemd voor groep:
1, 2, 3

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Orientatie op jezelf en de wereld / Tijd:
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Rekenen/wiskunde / Meten en meetkunde:
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

Pedagogische thema’s:

Inleven in een ander.

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.