De kinderen maken ook een tijdbalk van hun eigen leven.


Korte beschrijving
Lars is 6 jaar en 11 maanden. Hij verzamelt allemaal klokken en is altijd bezig met tijd. Daardoor willen de kinderen bij juf Joke ook van alles weten over klokken. Tot de secondewijzer aan toe. En dan is het feest….. Lars wordt 7 jaar. De kinderen organiseren een groot feest voor hem.

Bestemd voor groep:
2, 3, 4

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Orientatie op jezelf en de wereld / Tijd:
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Rekenen/wiskunde / Meten en meetkunde:
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

Pedagogische thema’s:

Inleven in een ander.

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.