Het museum Kliederkwast is officieel geopend!


Korte beschrijving
Er ligt een schilderij in de klas. Wie zou dat gemaakt hebben, wanneer zou de schilder geleefd hebben en heeft hij/zij nog meer werk gemaakt. De kinderen gaan op onderzoek uit en worden zelf ook echte kunstenaars. Zelfs zo dat het tijd wordt een eigen museum te openen!

Bestemd voor groep:
6, 7, 8

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Kunstzinnige orientatie:
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Nederlands / Schriftelijk taalonderwijs:
De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur. De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende teksten.

Orientatie op jezelf en de wereld / Tijd:
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Pedagogische thema’s:

Saamhorigheidsgevoel. schoonheid ervaren.

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.