Het wandfries van Omi


Korte beschrijving
Omi is 99 jaar. Ze woont in een kamer in het bejaardentehuis. Ze heeft allemaal foto’s van haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen in haar kamertje hangen en staan. Binnenkort wordt ze 100. Wat heeft Omi eigenlijk veel meegemaakt in die eeuw dat ze nu leeft!

Bestemd voor groep:
4, 5, 6

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Kunstzinnige orientatie:
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Nederlands / Mondeling taalonderwijs:
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Nederlands / Schriftelijk taalonderwijs:
De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

Orientatie op jezelf en de wereld / Tijd:
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Rekenen/wiskunde / Meten en meetkunde:
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

Pedagogische thema’s:

Inleven in een ander. interesse in (oude) beroepen. saamhorigheidsgevoel. verbinding maken met geschiedenis

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.