Het decor (wandfries) van het leven rondom de sloot.


Korte beschrijving
Opa en oma Wieringa wonen in de provincie Groningen. Hun kinderen besluiten dit jaar eens vlak bij opa en oma te gaan kamperen. Maar de een houdt van bos, de ander van weilanden en weer een ander van water. Ze zoeken allemaal een andere camping uit. Op de familiedag komen ze bij elkaar!

Bestemd voor groep:
4, 5, 6, 7

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Nederlands / Mondeling taalonderwijs:
De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Nederlands / Schriftelijk taalonderwijs:
De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.

Orientatie op jezelf en de wereld / Mens en samenleving:
De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Orientatie op jezelf en de wereld / Natuur en techniek:
De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Orientatie op jezelf en de wereld / Ruimte:
De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

Pedagogische thema’s:

Inleven in een ander. respect voor dieren. saamhorigheidsgevoel.
verbinding maken met geschiedenis. verbinding maken met omgeving. Zorgen voor je omgeving.

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.