Zo ging het vroeger op school.


Korte beschrijving
Opapa is al in de negentig. Vroeger was hij klokkenmaker. Nu is het zijn hobby. Op een dag krijgt Opapa telefoon. De school waar hij als jongetje van 12 op heeft gezeten bestaat 100 jaar. Er is een reunie en opapa is ook van harte welkom. Opapa neemt de kinderen mee naar de school van vroeger! Wat was het toen anders!

Bestemd voor groep:
4, 5, 6, 7, 8

Kerndoelen zijn uitgewerkt voor:
Orientatie op jezelf en de wereld / Tijd:
De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen; televisie en computer.

Pedagogische thema’s:

Inleven in een ander. interesse in (oude) beroepen. verbinding maken met geschiedenis

Je ontvangt een digitaal boekje met:

Inleiding in verhalend ontwerpen
Verantwoording: een uitwerking van kerndoelen, nevendoelen, pedagogische thema’s, methoden, ervaringsgebieden en mogelijke aanpassingen van het scenario.
Een schets van de verhaallijn
Het ontwerp in beeld gebracht
Het scenario
Onderwijsverhalen over de uitvoering van het scenario
Praktische tips

En je ontvangt het scenario voor het verhalend ontwerp als Word document,

zodat het makkelijk aan te passen is.